TikTok ร่วมเดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน

 TikTok ร่วมเดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน
Advertisements

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการริเริ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดแนวคิด Smart People โดยนำร่องชั้นเรียนแรกจัดขึ้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 108 แห่ง ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนได้รับชม ซึ่งโครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TikTok ในการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลผ่านแนวคิด Smart People โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

tiktok

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการเรียนรู้ผ่านห้องปฎิบัติการ 109 แห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทั้งแบบออนไซต์และระบบออนไลน์ เพื่อผลักดันศักยภาพของเยาวชนตามแนวคิด Smart People ให้สามารถนำองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 3,000 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความรู้และความบันเทิง (Edutainment) การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ไปจนถึงการนำไปปรับใช้ในอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ TikTok ยังเน้นย้ำหลักการใช้แพลตฟอร์มสำหรับเยาวชน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน (Digital Literacy) และการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์ (Digital Safety)

tiktok

TikTok ยังได้นำครีเอเตอร์ชื่อดัง คุณอาร์ตตี้ aka artymilk และ คุณเติร์ก aka turk_tk มาร่วมจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะทางให้กับนักเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโครงการนี้ โดยครีเอเตอร์ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ในเชิงบวกอย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม TikTok การฝึกอบรมยังครอบคลุมในหลากหลายหัวข้อสำคัญต่างๆ เช่น การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของชุมชน การรับรู้และการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะสร้างสรรค์ผลงานทางออนไลน์ ที่ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับเยาวชน

เรื่องแนะนำ