Tesla เตรียมสร้างรถยนต์รุ่นใหม่ไม่ถึงล้าน!!

 Tesla เตรียมสร้างรถยนต์รุ่นใหม่ไม่ถึงล้าน!!
Advertisements

การขึ้นค่าจ้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Elon Musk เยี่ยมชมโรงงานในเมือง Gruenheide เมื่อวันศุกร์ และขอบคุณพนักงานสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา วิดีโอดังกล่าวปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Musk X

Tesla

ในการประชุมครั้งเดียวกันนั้น เขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงแผนการสร้างรถยนต์มูลค่า 25,000 ยูโรที่นั่น แหล่งข่าวกล่าว

ปัจจุบันโรงงานในเยอรมนีผลิต Model Y ซึ่งเป็นรถยนต์ EV ที่ขายดีที่สุดของยุโรป

ผู้ผลิตรถยนต์วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานในเยอรมนีเป็นสองเท่าเป็น 1 ล้านคันต่อปี แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตที่นั่นตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยที่ทางบริษัทระบุว่าผลิตได้ 5,000 คันต่อสัปดาห์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 250,000 คันต่อปี

elon

หน่วยงานท้องถิ่นกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมว่าได้ขอให้ผู้ผลิตรถยนต์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผนการขยายจะปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างไร และจะตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่ โดยไม่ต้องระบุกรอบเวลา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เทสลายังแจ้งคนงานด้วยว่าพนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยพนักงานฝ่ายผลิตจะได้รับเงินเพิ่ม 2,500 ยูโรต่อปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เทียบเท่ากับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 18% ใน 1-1/2 ปี

สหภาพแรงงานเยอรมนี IG Metall กล่าวในปี 2022 ว่าค่าจ้างของ Tesla ต่ำกว่าค่าจ้างที่เสนอภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ประมาณ 20%

($1 = 0.9315 ยูโร)

K

เรื่องแนะนำ