Tags :ทิมพิธา

การเมือง

‘พิธา’ทรัพย์สิน 65.5ล้านบาท ที่ดินใหม่ 2 แปลง 11.7ล้าน ‘หุ้นไอทีวี-หนี้ค้ำประกัน-ที่ดินปราณบุรี’ปลิว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( […]