6 ประเทศ “ฟรีวีซ่าจีน” อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่มีไทย

 6 ประเทศ  “ฟรีวีซ่าจีน”  อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่มีไทย
Advertisements

กระทรวงการต่างประเทศจีน แจ้งจีนตัดสินใจทดลองดำเนินนโยบายฟรีวีซ่าฝ่ายเดียว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย ไม่มีประเทศไทยในรายชื่อ โดย ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก 6 ประเทศข้างต้นสามารถเดินทางเข้าจีนได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า เพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติและเพื่อน หรือพักเครื่อง เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน 

เรื่องแนะนำ