แอนนา เสืองามเอี่ยม เก็บกระทงที่ สวนลุม

 แอนนา เสืองามเอี่ยม เก็บกระทงที่ สวนลุม

 “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2022 โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา แอนนา ไปช่วยเก็บขยะคืนวันลอยกระทงที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

แอนนา เสืองามเอี่ยม
แอนนา เสืองามเอี่ยม
แอนนา เสืองามเอี่ยม
แอนนา เสืองามเอี่ยม

เครดิต สำนักงานเขตปทุมวัน Pathumwan District Office 

เรื่องแนะนำ