เมืองหลวงที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอันดับหนึ่งในโลก

 เมืองหลวงที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอันดับหนึ่งในโลก
Advertisements
เมืองหลวง

Ngerulmud (เงรุลมุด)
เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปาเลา ซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ
ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เงรุลมุดกลายเป็นเมืองหลวงของปาเลา
ในปี 2006 แทนที่เมืองคอรอร์ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ
การตัดสินใจย้ายเมืองหลวง มีขึ้นเพื่อกระจายอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล
และส่งเสริมการพัฒนาบนเกาะ Babeldaob ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเมือง Ngerulmud เมืองนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองและการเมืองของประเทศ

ที่เที่ยว

ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของเงรุลมุด คือ Capitol Complex
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ รวมถึงวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร
และห้องทำงานของประธานาธิบดี Capitol Complex มีชื่อเสียงในด้าน
การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อันมีเอกลักษณ์
และทำเลที่ตั้งในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มและสวยงาม

เมืองท่องเที่ยว

ซาปา

Ngerulmud เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอธิปไตยและการปกครองตนเอง
ของปาเลา เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่ออัตลักษณ์
และความเป็นอิสระของตนเอง แม้ว่าอาจมีขนาดและจำนวนประชากรไม่มากนัก
แต่เมืองหลวงแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศปาเลา


แผนที่

แมฟ

Ngerulmud มีประชากรทั้งหมด 318 คน ในปี 2020
ปัจจุบันถือเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรน้อยที่สุด
ในบรรดาเมืองหลวงของชาติเอกราชทั้งหมดในโลก

เนื้อหาโดย: origin

K

เรื่องแนะนำ