เปิด กรุลุงตู่ 130 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

 เปิด กรุลุงตู่ 130 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ มีทรัพย์สินรวม 130,191,162.92 บาท บ้าน 3 ชั้น ย่านพหลโยธิน 3.6 ล้านบาท รถยนต์ 5 คัน Porsche Panamera 4.5 ล้านบาท toyota Alphard 3.6 ล้านบาท ปืน 9 กระบอก นาฬิกา 9 เรือน จักรยาน 2 คัน

นายก

ทรัพย์สินของนางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส จำนวน 31,527,479.54 บาท  ประกอบด้วย เงินฝาก 5 บัญชี 10,415,479.54 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่ารวม 5,892,000 บาท ได้แก่ น.ส.4จ เลขที่ 1103 เขตพญาไท จ.กทม. 1 งาน 06 ตร.ว. ได้มา 11 ธ.ค. 44 แบ่งกรรมสิทธิ์ มูลค่า 4,876,000 บาท

เรื่องแนะนำ