เปิดกรุ ลุงป้อม มีนาฬิกาเรือนเดียว

 เปิดกรุ ลุงป้อม มีนาฬิกาเรือนเดียว
Advertisements

ปปช เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกฯ

มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 89 ล้านบาท

หนี้สิน 757 บาท

รถยนต์ 5 คัน

นาฬิกา TW STEEL 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท

แหวน 9 วง

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เรื่องแนะนำ