อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ (TPN Global) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด นางสาวไทย 2567

 อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ (TPN Global) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดประกวด นางสาวไทย 2567
Advertisements

บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ผู้บริหารบริษัท อีเด็นคัลเลอร์(ประเทศไทย) จํากัดร่วมกับแม่ปุ้ย ปิยาภรณ์แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global) ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวด นางสาวไทย 2567 และกิจกรรม Master Class ” Never say old Say oh!! Gouri By Edencolors ” โดยมี ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และประธานผู้อำนายการหลักสูตร บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Master Class ในครั้งนี้

K

เรื่องแนะนำ