อีกก้าวของการนำเทคโนโลยี BIM มาประยุกต์ใช้ในภาคอสังหาฯ

 อีกก้าวของการนำเทคโนโลยี BIM มาประยุกต์ใช้ในภาคอสังหาฯ

ในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นในทุกๆด้าน อาทิเช่น การคมนาคม การศึกษา การสื่อสาร และด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันอย่างการอำนวยความสะดวกสบายและรวดเร็วในกับพวกเราทุกคน อีกทั้งยังรวมไปถึงการช่วยขับเคลื่อนภาคส่วนธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย วันนี้ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ของการเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ใกับองค์กรชั้นนำ เพื่อยกระดับองค์กรในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

BIM เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BIM หรือ Building Information Modeling เทคโนโลยีที่เปลี่ยนอาคารให้เป็นข้อมูล ผ่านกระบวนการสร้าง ประกอบ บริหารการออกแบบด้วยข้อมูลสามมิติ โดย BIM นั้นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยออกแบบแต่ยังช่วยจัดการด้านข้อมูลได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ ระบบการติดตั้งทั้งภายในและภายนอก หรืออื่นๆแม้กระทั่งแสงสว่างของตัวอาคาร นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาก่อสร้างได้อีกเช่นกัน ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงานส่งผลให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

COBie และ IFC ผู้ช่วยสำคัญในการแปลงข้อมูลของ BIM

ตามที่กล่าวไปขั้นต้นว่าเทคโนโลยี BIM นั้นเกี่ยวข้องกับ “ข้อมูล” จำนวนมหาศาล และการจัดการข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากล อย่างเช่น COBie หรือ  Construction Operations Building information exchange ที่ทำหน้าที่หลักในการบันทึกและส่งมอบข้อมูลระหว่าง BIM ที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ IFC หรือ Industry Foundation Classes อีกหนึ่งตัวอย่างไฟล์มาตรฐานสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการรองรับการจัดเก็บและโอนถ่ายข้อมูลของ BIM model ให้เป็นไปอย่างแม่นยำ

ใช้ระบบยกระดับการทำงานสู่ความสำเร็จ

เพื่อให้กระบวนการทำงานของ BIM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอย่าง CMMS, CAFM และ IWMS จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • Computerized Maintenance Management System (CMMS)

ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถช่วยวิเคราะห์และเลือกแนวโน้มของวิธีการบำรุงรักษาได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมบำรุงลดลง รวมทั้งลดความผิดพลาดและเพิ่มความชำนาญให้แก่พนักงานได้เช่นกัน

  • Computer Aided Facility Management (CAFM)

ระบบการจัดการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างภายใน อาทิเช่น การบริหารการก่อสร้าง การออกแบบภายใน และการบัญชี เป็นต้น

  • Integrated Workplace Management System (IWMS)

ระบบบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคาร อาทิเช่น การจัดการด้านพื้นที่ การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการจัดการด้านสินทรัพย์ เป็นต้น

โดยการผสมผสานระบบ CMMS, CAFM และ IWMS จะสามารถช่วยบริหารจัดการภาพรวมและช่วยให้การทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดสู่การตัดสินใจที่มั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้น

 BIM สู่อาคารอัจฉริยะ ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

BIM ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างหรืออาคารผ่านการจำลองรูปแบบอาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building) ได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ BIM จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระบบต่างๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ Building Automation System (BAS), ระบบการจัดการอาคาร หรือ Building Management System (BMS) และ ระบบการจัดการพลังงานอาคาร Building Energy Management System (BEMS) โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆผ่าน application บน Smart Phone ได้ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแสงสว่าง เป็นต้น

 สุดท้ายนี้ BIM ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะก้าวเข้ามายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเปลี่ยนอาคารให้เป็นข้อมูล ที่เป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการและควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่เนื้อหาบางส่วนที่ OPEN-TEC ได้รวบรวมไว้ จากภายในงาน “PropTech Academy” ที่จัดขึ้นโดย ทีซีซี เทคโนโลยี และ รายการ opentalk ตอน Transforming new way of Building Management with Digital Twin เท่านั้น หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=WqX78QFrFgw&t=538s 

บทความโดย OPEN-TEC

ที่มา: มายด์ พีอาร์

K