สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน “We can run: Fund for legs”

 สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน “We can run: Fund for legs”
Advertisements

สส. ร่วมกับภาคเอกชนชวนสายบุญวิ่งปลอดคาร์บอน “We can run: Fund for legs” ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม 100 ขาสร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับสู่ระบบรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเชิญชวนนักวิ่งสายบุญร่วมวิ่งปลอดคาร์บอน “We can run : Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริเวณลานกลางท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียมจำนวน 100 ขาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการที่มีความยากไร้พร้อมตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

K

เรื่องแนะนำ