“วัดมหาธาตุ” เปิดเข้าชมครั้งแรก สมโภช 338 ปี

 “วัดมหาธาตุ” เปิดเข้าชมครั้งแรก สมโภช 338 ปี

 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำแถลงข่าว “เปิดม่านงานสมโภช 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร” โดยมีคณะสงฆ์ ประกอบด้วย พระธรรมวชิรมุนี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ พระเมธีวรญาณ คณะกรรมการอำนวยการ  พระราชวชิราธิบดี คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลง

งานสมโภช 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชพระอาราม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ประกอบกับโอกาสปีมหามงคลในปี 2567 ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบหรือ 72 พรรษา การจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสมโภช 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร ครั้งนี้ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมความสวยงาม ได้สัมผัสถึงความงดงามของเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อยอดสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย มาสัมผัสความงดงามอันทรงคุณค่าของไทย ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัว  ในโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง การละเล่น การออกร้านค้า รวมถึงกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาข้ามปี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567