รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2566

 รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2566
Advertisements

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องใน “วันผังเมืองโลก พ.ศ. 2566” โดยมี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง ร่วมให้การต้อนรับ

อนุทิน ชาญวีรกูล

เรื่องแนะนำ