ป.ป.ช. ลงดาบ 4 จนท.สรรพากร สมุทรปรากร รวย 2 พันล้าน

 ป.ป.ช. ลงดาบ 4 จนท.สรรพากร สมุทรปรากร รวย 2 พันล้าน
Advertisements

มติ ป.ป.ช. ฟัน 4 จนท.สรรพากร สมุทรปรากร รวยผิดปกติ รวมกว่า 2 พันล้าน แจงที่มาไม่ได้ ส่งศาลสั่งยึทรัพย์ และให้สรรพากรไล่ออก ดังนี้ – นายดนัย รวย 1,189 ล้าน – นางชลธาร รวย 559 ล้าน – น.ส.ดวงกมล 334 ล้าน – น.ส.อุทุมพร 1.8 ล้าน

ส่งอัยการสูงสุดยื่นศาลฯ สั่งยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน-เสนอต้นสังกัดไล่ออกโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คน ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เป็นเงินจำนวน 2,085 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กรมสรรพากรดำเนินการลงโทษไล่ออก ในกรณีร่ำรวยผิดปกติ โดยให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 122

ปปช
ปปช

เรื่องแนะนำ