ปักหมุด Thailand Pride 2024 @ Bangkapi ได้เวลาแห่งความภาคภูมิใจในตนเอง

 ปักหมุด Thailand Pride 2024 @ Bangkapi ได้เวลาแห่งความภาคภูมิใจในตนเอง

ปักหมุด Thailand Pride 2024 @ Bangkapi ได้เวลาแห่งความภาคภูมิใจในตนเอง และมาร่วมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมผ่านฉลุย

คณะผู้จัดงาน Thailand Pride 2024 พร้อมด้วยองค์กรร่วมจัด ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จับมือร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “ไทยแลนด์ไพรด์ แอด บางกะปิ” (Thailand Pride @ Bangkapi) ด้วยแนวความคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน” ที่จะทำให้ธงสีรุ้งโบกสะบัดทั่วทั้งพื้นที่เขตบางกะปิ และส่งพลังแห่งความภาคภูมิใจไปทั่วไทย ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

โดยในงานแถลงข่าว วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 “ไทยแลนด์ไพรด์ แอด บางกะปิ” (Thailand Pride @ Bangkapi) ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ นี้ ได้รับเกียรติจาก “คุณธนสุนทร สว่างสาลี” อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ” ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, “คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ” ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร, “คุณธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย “คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล, “คุณชูชาติ พุ่มน้อย” ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ, “พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์” ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน, “คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, “คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์” กรรมการผู้จัดการบริหารศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า และแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์, “คุณสุรพล เหลือสิงห์กุล” ผู้จัดการสาขา โลตัสบางกะปิ พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน “คุณกิตตินันท์ ธรมธัช” ประธานคณะกรรมการ ไทยแลนด์ไพรด์ประจำปี 2024 และนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, “คุณนิกร ฉิมคง” ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ และ “คุณวัฒนา เกี๋ยงพา” กรรมการมูลนิธิ แอ็พคอม ซึ่งต่างพร้อมทำให้งาน “ไทยแลนด์ไพรด์ แอด บางกะปิ” (Thailand Pride @ Bangkapi) เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) พร้อมกับร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่สมรสเท่าเทียมผ่านวาระอย่างงดงาม


สำหรับงาน “ไทยแลนด์ไพรด์ แอด บางกะปิ” (Thailand Pride @ Bangkapi) นี้จะมีไฮไลต์สำคัญอยู่ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 กับขบวนไพรด์พาเหรด ที่โอบรับทุกความหลากหลาย ตรงกับแนวความคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน” ที่ต้องการปูทางให้สังคมโอบรับกันและกัน แม้ในวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่าน แต่ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ยังเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยจะตั้งหัวขบวนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเริ่มเดินโบกสะบัดธงสีรุ้ง ในเวลาประมาณ 13.00 น. จนถึงเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เป็นแลนด์มาร์กของกิจกรรมไพรด์พาเหรด

นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ภายใต้งาน Thailand Pride 2024 ทั้งแคมเปญ #ILovethePrideNight ในช่วงระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่ถนนสีลม เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งงานปาร์ตี้, แฟชั่นโชว์, กิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ แคมเปญ Thailand Pride Forum ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 การอบรม การยุติความรุนแรง ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ ให้กับภาคีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศหูหนวก ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี, กิจกรรม Thailand LGBTQI+ Biz Forum 8 – 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า และระหว่าง 27 – 30 มิถุนายน 2567 นิทรรศการภาพถ่ายความหลากหลายทางเพศ และเวทีเสวนา ในพื้นที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดของแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com /thailandpridefestival

K

เรื่องแนะนำ