นายก เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Biennale

 นายก เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Biennale
Advertisements

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 9 ธันวาคม 2566

นายก

นายกฯ เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะจุดประกายให้คนไทย นำจุดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมของบ้านเมืองเรามาแสดงศักยภาพ นำพาประเทศไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้

นายก
นายก

เรื่องแนะนำ