นายก เชื่อมั่น Google สามารถช่วยพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทย

 นายก เชื่อมั่น Google สามารถช่วยพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทย

นายกฯ เชื่อมั่น Google สามารถช่วยพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทย พร้อมร่วมมือกันยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่โดยไม่ทิ้งคนไทยคนไหนไว้ข้างหลัง

นายก

ช่วงบ่ายวันนี้ ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมงาน Google Digital Samart Thailand พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Uplift Thai Economy; Empower Digital Samart Thailand

นายก

นายกฯ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง Google และรัฐบาลในวันนี้ เป็นผลสำเร็จจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่มีการนำเทคโนโลยีของ Google มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน พร้อมชื่นชม Google ที่เป็นผู้นำทางด้านดิจิทัล โดยเฉพาะในด้าน AI และ Cloud ซึ่งตอบโจทย์พันธกิจที่จะไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลัง เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีของ Google จะสามารถช่วยพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทยได้

นายก

ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน นายกฯ ได้ออกไปเชิญชวนนักธุรกิจทั่วโลก ประกาศให้โลกรู้ว่าไทย เปิดแล้วสำหรับการทำธุรกิจและรัฐบาลจะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายของการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ นายกฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่าง Google กับหน่วยราชการ ซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น