นายก ตอบแล้วตอนนี้ประเทศ วิกฤตหรือไม่

 นายก ตอบแล้วตอนนี้ประเทศ วิกฤตหรือไม่

นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ X ตอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ข้อความของบัญชีชื่อว่ากลางป่าโดยนายกได้บอกว่า 1.5% คิวสามในขณะที่ประเทศคู่แข่งในอาเซียนโตอย่างต่ำสองเท่าของเราวิกฤตครับเป็นการยืนยันว่าโครงการดิจิตอล Wallet จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น

นายก