นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นกับประชาชน

 นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นกับประชาชน
Advertisements

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นและร่วมกิจกรรมประเพณีกับประชาชนและรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู


 
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระมหาอภิชาติ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม พร้อมกับสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาจำลอง จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีพื้นถิ่น อาทิ การทำข้าวจี่ การประดิษฐ์ธุง การทำดอกผึ้ง และการฉายหนังกลางแปลง อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้เดินเยี่ยมชมตลาดวัดบ้านเรา ชุมชนวัดสุวรรณาราม โดยสินค้าภายในตลาดเป็นสินค้า OTOP อาทิ ข้าวฮางงอก ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับการผูกข้อมือจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อความเป็นสิริมงคล และนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน อาทิ ปลานึ่ง ส้มตำ ยำรวม ผลไม้ ผักต้ม แจ่วพริกสด เป็นต้น พร้อมกับรับชมการแสดงต่าง ๆ ของตัวแทนนักเรียน ได้แก่ การร้องหมอลำต้อน การฟ้อนเอิ้นขวัญ ระบำฉิ่ง และการแสดงสาวสุวรรณลำเพลิน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น อาหารที่อร่อย รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำวง และเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับที่พัก 

เรื่องแนะนำ