นายกฯ หารือ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ย้ำความร่วมมือในระดับรัฐสภา

 นายกฯ หารือ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ย้ำความร่วมมือในระดับรัฐสภา
Advertisements

นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E. Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเยือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายครบรอบ 10 ปี ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรียืนยัน พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนเห็นพ้องกับฝ่ายเวียดนามให้มีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ช่วงต้นปีหน้า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป 

ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย และรัฐสภาไทย ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ เชื่อมั่นว่าภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมากขึ้น โดยโอกาสนี้ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีเวียดนาม และนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ฝากความปรารถนาดีมาถึงนายกรัฐมนตรี รวมถึงฝากคำเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ และเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – เวียดนาม ในช่วงที่เหมาะสมร่วมกัน 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน ดังนี้

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยกับเวียดนามมีความร่วมมือระหว่างรัฐสภาที่ใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐสภาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมระหว่างรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน และยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อีกมาก โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมกันหาแนวทางลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการค้าที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ 2025 ในส่วนของการลงทุน นายกรัฐมนตรียินดีที่ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ได้นำคณะนักธุรกิจเวียดนามเกือบ 30 คน ร่วมเยือนไทยในครั้งนี้ด้วย พร้อมยืนยันว่า ไทยพร้อมให้การดูแลและสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนเวียดนามในไทยอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ เน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายใต้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง 3 ด้าน (Three Connects) ได้แก่ 1. การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกัน 2. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนและสนับสนุนการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และ 3. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) ของเวียดนาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลไทยเช่นกัน

ความสัมพันธ์ระดับประชาชน นายกรัฐมนตรียินดีที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเวียดนามมาไทยแล้วกว่า 9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าเท่าตัว โดยรัฐบาลพร้อมผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ด้านประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เอาใจใส่ดูแลชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในไทย ทั้งนี้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนขอให้ฝ่ายไทยให้การสนับสนุนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นด้วย

เรื่องแนะนำ