นายกอัพเดทลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ช่วงเที่ยง ผม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบังและพูดคุยกันถึงประเด็นศักยภาพของพื้นที่สำหรับการรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักในการนำเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับ EEC ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ และมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ระหว่างปี 2563-2580 จำนวน 38 โครงการ โดยมีแผนดำเนินการให้เสร็จทั้งหมดภายในปี 2570 ซึ่งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาด และการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคประชาชน ผมขอขอบคุณ บ.อีสวอร์เตอร์ และ บ.วงศ์สยาม ที่มาจับมือร่วมกันบริหารจัดการน้ำในวันนี้โดยเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญครับ

spark123

เรื่องแนะนำ