นายกดันรัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV 

 นายกดันรัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV 
Advertisements

นายกฯ เผยว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางโลก ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
.
ล่าสุด ได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุนต่างประเทศทุกคน
.
นอกจากนี้ นายกฯ มีข้อเสนอฝากถึงผู้ประกอบการ/นักลงทุน 3 ข้อ

นายก

1.ขอให้เร่งการผลิตรถไฟฟ้าโดยเร็วเพื่อให้ไทยไปสู่ Carbon Neutrality ให้ได้

2.พัฒนาห่วงโซ่ของการผลิต supply chain ทั้งหมด

3.เรื่องแบตเตอรี่ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเรื่องการ reuse และรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการทำลาย ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายก

เรื่องแนะนำ