นายกชู หนองบัวลำภูโมเดล

 นายกชู หนองบัวลำภูโมเดล
Advertisements

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามมาตรการ ‘หนองบัวลำภูโมเดล’ โดยได้ให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานอย่างเข้มแข็งที่ใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายและใช้ชีวิตอย่างปกติได้มีชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป พร้อมนำคณะรัฐมนตรีประชุม ครม. สัญจร ครั้งแรก ณ จังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 4 ธันวาคม 2566

เศรษฐา ทวีสิน

1. เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านภูดินทอง อำเภอนากลาง โดยใช้กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน หรือ Community Based Treatment (CBTx) ซึ่งเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดใกล้บ้านภายในชุมชน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและขอให้ทุกคนที่หลุดพ้นจากการติดยาเสพติดภาคภูมิใจในตนเอง โดยทุกคนจะเป็นกำลังหลักของครอบครัวและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า

เศรษฐา ทวีสิน

2. เวลา 15.40 น. นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช บ้านอุ่นรักษ์ ‘มินิธัญญารักษ์’ ณ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ตามนโยบายของหนองบัวโมเดลซึ่งยึด 5 กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน ได้แก่ ใช้ความเมตตา แยกปลาออกจากน้ำ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน ทำการให้สำเร็จ มิใช่เพียงแค่เสร็จ และใช้รูปแบบ Long term care ฟื้นฟูระยะยาว 90 ถึง 120 วัน โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด ผู้ปกครอง และอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงขอให้ช่วยกันดูแลลูกหลานให้เริ่มต้นชีวิตใหม่และมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

เศรษฐา ทวีสิน

3. เวลา 16.30 นายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงามตามมาตรการ ‘หนองบัวลำภูโมเดล’ และให้กำลังใจกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กว่า 6,000 นายที่ปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวในพื้นที่

เศรษฐา ทวีสิน

4. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะนำคณะรัฐมนตรีมาประชุม ครม.สัญจร ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ และเป็นความตั้งใจของตนเอง ว่าจะต้องมาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรก เพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุด จึงต้องการมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่มีความลำบาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ และยาเสพติด จากที่ได้ไปดูมาหลายๆ ที่ เข้าใจและชื่นชมการทำงานอย่างเข้มแข็งของชุมชนบำบัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี สามารถใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายกลับเข้าสู่สังคม ใช้ชีวิตอย่างปกติได้มีชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

เรื่องแนะนำ