นับถอยหลัง 13 วัน ฟังคำพิพากษา ไอซ์ ก้าวไกล

 นับถอยหลัง 13 วัน ฟังคำพิพากษา ไอซ์ ก้าวไกล
Advertisements

นับถอยหลัง 13 วัน ฟังคำพิพากษา เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หลายคนคงทราบข่าวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ไม่รับคำร้องที่ไอซ์ฟ้องว่ากฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ ขัดรัฐธรรมนูญ นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ ศาลอาญารัชดา ก็จะอ่านคำพิพากษาคดี 112 ของไอซ์ คดีหมายเลขดำที่ อ 683/2565 โจทย์ที่ยื่นฟ้อง มาตรา 112 พรบ.คอมพิวเตอร์ คดีก็ดำเนินมาจนถึงวันนี้ นับถอยหลัง 13 วัน ฟังคำพิพากษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ก้าวไกล

เนื่องจากวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภา โดยจะมีการประชุมสภา ไอซ์จึงทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนฟังคำพิพากษา เนื่องจากติดประชุมสภา ซึ่งต้องแล้วแต่ดุลยพินิจของศาล ว่าจะให้เลื่อนหรือไม่

โดยคดีนี้สามารถมีคำพิพากษาออกได้ 2 แนวทาง คือ

1.หากศาลตัดสินว่าไอซ์ไม่มีความผิดทุกอย่างก็จะจบลง (ถ้าอัยการไม่อุทธรณ์)

2.หากศาลตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งก็แบ่งออกเป็ฯ 2 แนวทางย่อย คือ

2.1 ศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยให้รอลงอาญา (คดีนี้ก็จะสิ้นสุดเหมือนกันถ้าไม่มีการอุทธรณ์)

2.2 ศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยตัดสินจำคุกระหว่าง 3-15 ปี หลังจากศาลตัดสินแล้วตามหลักการ

จำเลยสามารถประกันตัวได้ในศาลชั้นต้น เพื่ออุธรคดีและสู้คดีต่อได้ในชั้นอุทธรณ์

ถ้าศาลให้ประกันตัวตามสิทธิ์ที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ไอซ์ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุด (ในมาตรา 29 ที่ระบุไว้ว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา

เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำ

ความผิดมิได้ ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมี

คำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น

เสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”) *แต่ปัญหาจะเกิดขึ้น ถ้าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว

และส่งตัวไอซ์เข้าเรือนจำ แม้แต่นาทีเดียวก็หมายความว่าสถานะ สส.ที่ได้รับการเลือกตั้งมา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงจากประชาชน 47,592 ก็จะสิ้นสุดลง และ กกต.

จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างในฐานะประชาชน แน่นอนว่าไอซ์ยินดีที่จะเดินหน้า

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดี 112ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 นั้นมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายและการบังคับใช้ก็ตาม และ ไอซ์ก็เป็นหนึ่งเสียงที่

สนับสนุนนโยบายของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในฐานะสส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ตระหนักดีว่าการทำหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งไอซ์จะพยายามอย่างถึงที่สุด

ที่จะรักษาสถานภาพที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามสิทธิ์ที่พึงมี ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์

ของไอซ์หรือพรรคก้าวไกล แต่เป็นการยืนยันเจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนให้ไอซ์

ในฐานะตัวแทนของพรรคก้าวไกล ไอซ์ไม่ร้องขออะไรมากไปกว่าสิทธิ์ที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ

ไอซ์

ขั้นต้น ไอซ์จะทำจดหมายขอให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไป ให้ไม่กระทบกับภาระกิจ

ในฐานะผู้แทนราษฏรที่กินภาษีประชาชนเพื่อให้การทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชน

ในสมัยประชุมไม่ว่าจะการพิจารณากฎหมายการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี การอภิปรายในโอกาส

วาระต่างๆ รวมทั้งร่าง พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หรือแม้กระทั่งร่าง พ.ร.บ

กู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พ.ร.บ. อีก 31 ฉบับ

ที่พรรคก้าวไกลยื่นและการทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตาม

การบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรไม่ติดขัดพร้อมกันนั้นไอซ์ก็จะใช้ทุกวันวินาทีที่มีค่า

สำหรับการเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่พร้อมกับทีมรังนก อาสาสมัครในพื้นที่ทำงาน

อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันไอซ์ก็ต้องรักษาสิทธิ์ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ ถ้ามีการพิพากษา

ว่ากระทำผิด ขอให้ผู้พิพากษาไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาหรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

พิจารณาให้สิทธิ์ประกันตัวมาสู้คดีในขั้นตอนต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์และหลุดจากสภาพ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อไม่ให้ผู้แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

ถูกถอดลงด้วยคดีทางการเมืองหรือการเทคนิคทางกฏหมาย

เรื่องแนะนำ