ญาติโยมยืน งง เมื่อเณรน้อยทำแบบนี้

 ญาติโยมยืน งง เมื่อเณรน้อยทำแบบนี้

ญาติโยมยืน งง เมื่อเณรน้อยทำแบบนี้

เณร
https://www.youtube.com/shorts/G4WJiT8drb0?si=1Eq8InDWMNQEo7bt