ขับ ปูอัด พ้นสมาชิกก้าวไกล ปมคุกคามทางเพศ

 ขับ ปูอัด พ้นสมาชิกก้าวไกล ปมคุกคามทางเพศ
Advertisements

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรค พิจารณาขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด ส.ส.กทม. พรรค ก.ก. ที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานสาวทั้ง 3 ราย เป็นรอบที่ 2 เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ทางคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้ขับนายไชยามพวานพ้นจากสมาชิกพรรค

ปูอัด

เรื่องแนะนำ