“กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

 “กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรม “กอช.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน” โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. สำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ด้วยการออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาท/ปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ

โดยมี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ กอช. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. ให้กับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลต่อไป ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กองทุนการออมแห่งชาติ

และในวันเดียวกัน กอช. ร่วมกับ บสย. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “อาชีวะสร้างอาชีพ กอช. เพิ่มเงินออม บสย. ต่อยอดธุรกิจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมผ่านสถานศึกษา ซึ่งมี ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ โดย กอช. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์จากการออมเงิน เมื่อเป็นสมาชิก กอช. และส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน เริ่มออมตั้งแต่อายุ 15 ปี ในตั้งแต่วัยเรียน โดยเก็บเงินวันละ10 บาท เมื่อสิ้นเดือนนำมาส่งออมกับ กอช. เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เพิ่มอีก 150 บาท ในเดือนถัดไป เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

กองทุนการออมแห่งชาติ