กรุงไทยยืนยันเจตจำนง “ไม่รับของขวัญ” สานต่อองค์กรคุณธรรม

 กรุงไทยยืนยันเจตจำนง “ไม่รับของขวัญ” สานต่อองค์กรคุณธรรม
Advertisements

กรุงไทยยืนยันเจตจำนง “ไม่รับของขวัญ” สานต่อองค์กรคุณธรรม

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อเนื่อง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมยืนยันในเจตจำนง “ไม่รับของขวัญ” และผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาลที่กำลังจะมาถึง

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และขออำนวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมดังปรารถนาทุกประการ

กรุงไทย

เรื่องแนะนำ